0222 239 2979

  Randevu için : 444 66 26

Sosyal Hizmet Birimi
Sosyal Hizmet Birimi

Sosyal Hizmet Birimi Nedir?

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanmasına yardımcı olmak amacıyla ilgili meslek elemanları tarafından tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının insan onuruna ve sosyal adalet temeline dayalı bir şekilde gerçekleşmesi için çalışan birimdir.

Sosyal Hizmet Birimi’ne Kimler Hangi Durumlarda Başvuruda Bulunabilir?

1-İhmal ve istismar mağduru çocuklar,

2- Kadına yönelik aile içi şiddet mağdurları,

3- Engelli hastalar,

4- Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,

5- Tıbbi psikiyatri alanında psiko-sosyal destek hizmeti gereksinimi bulunan hastalar,

6- Adli vakalar,

7-Psikososyal danışmanlığa ihtiyaç duyan sağlık çalışanları,

Başta olmak üzere Hastanemizde ayakta ya da yatarak tedavi gören tüm hasta/hasta yakınları ve sağlık çalışanları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik” destek ve danışmanlık hizmeti için başvuruda bulunabilirler.

Sosyal Hizmet Birimi’ne Nasıl Başvurulur?

Sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyduğu düşünülen hastalar için; hastayı tedavi eden hekimin veya sorumlu hemşirenin hastane otomasyon sistemi üzerinden “Sosyal Hizmetler İstem Oluşturma Formu”nu doldurması ile, diğer sağlık çalışanlarının sözlü bildirimi ile, hastanın veya yakınlarının doğrudan birime başvurusu ile ve meslek elemanlarının klinik ziyaretinde vakayı tespit etmesi yolu ile Sosyal Hizmet Birimi’ne  başvurular kabul edilir.

Sosyal Hizmet Birimi’nde İşleyiş Nasıldır?

Birime başvurunun yapılmasının ardından meslek elemanı tarafından vakaya ilişkin tanışma (bilgi edinme), değerlendirme, planlama ve müdahale basamakları sırası ile uygulanır. Meslek elemanı değerlendirme basamağında yapmış olduğu ihtiyaç analizi sonuçları çerçevesinde uygun bulduğu müdahaleyi seçer ve uygular. Tıbbi sosyal hizmet müdahalesi danışmanlık ve bilgi verme, psiko-sosyal destek hizmetleri, kaynaklarla bağlantı kurma, resmi kurumlara bildirimde bulunma ve ayni ve nakdi yardımlar temin etmeye kadar geniş bir yelpazede bulunan hizmetler bütününü kapsamaktadır.

Hastanemizde Sosyal Hizmet Birimi 2009 yılından beri hizmet vermektedir.

Sosyal Hizmet Birimi Çalışanları

Birim Sorumlusu       : Hacer TAŞKIRAN TEPE (Sosyal Hizmet Uzmanı)

Birim Çalışanı             : Esra KOLSUZ (Sosyolog)

Birim Çalışanı             : Esra URGAN (Sosyal Hizmet Uzmanı)

Birim Çalışanı             : Esra AKDAN (Sosyal Hizmet Uzmanı)

 

İletişim İçin:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Servet Bilir Onkoloji Merkezi Zemin Kat Sosyal Hizmet Birimi

Tel: 0 222 239 29 79 / 4843

 

Devam Eden Projelerimiz:  “İnsan İnsana”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Kategoriler

Ziyaretcilerim

2724585 Kişi ziyaret etti.