Bu Makaleye Ait Dosyalar
 AH.PR.01 AMELİYATHANE İŞLEYİŞ SÜRECİ.pdf
 AS.PR.02 ÇOCUK ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.pdf
 EY.PR.02 YATAN HASTA EĞİTİM PROSEDÜRÜ.pdf
 EY.PR.01 EĞİTİM PROSEDÜRÜ-.pdf
 AD.PR.03 BEYAZ KOD YÖNETİM PROSEDÜRÜ.pdf
 AD.PR.02 PEMBE KOD YÖNETİM PROSEDÜRÜ.pdf
 RY.PR.01 İSG RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.pdf
 DY.PR.01 DÖKÜMAN HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ.pdf
 KY.PR.05 DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ.pdf
 KY.PR.04 TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ.pdf
 KY.PR.02 HASTA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ.pdf
 KY.PR.01 KOMİTE TOPLANTILARI PROSEDÜRÜ.pdf
 YB.PR.01 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.pdf
 YD.PR.01 YENİDOĞAN YB İŞLEYİŞİNE YÖNELİK YAZILI DÜZENLEME.pdf
 Dİ.PR.01 DİYALİZ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.pdf
 PS.PR.01 PSİKİYATRİ SERVİSİNİN İŞLEYİŞİ PROSEDÜRÜ.pdf
 BL.PR.01 TIBBİ BİYOKİMYA LABOARATUARI İŞLEYİŞ SÜRECİ.pdf
 BL.PR.02 TESTLERİN ÇALIŞILMA SÜRECİ PROSEDÜRÜ.pdf
 ML.PR.01 MİKROBİYOLOJİ LAB. İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.pdf
 PL.PR.01 PATOLOJİ LABORATUVARI BÖLÜM İÇİ VE BÖLÜM DIŞI KONSÜLTASYONLARIN UYGULANMASINA YÖNELİK PROSEDÜR.pdf
 PL.PR.02 İNTRAOPERATİF KONSÜLTASYON SÜRECİ TALİMATI.pdf
 PL.PR.03 PATOLOJİ LABORATUARI İŞLEYİŞİNE YÖNELİK YAZILI DÜZENLEME.pdf
 BY.PR.01 BİLGİ GÜVENLİĞİ DÜZENLEMESİ.pdf
 MC.PR.01 TEHLİKELİ MADDELERİN KULLANIMI, KONTROLÜ, DEPOLANMASI VE TRANSFERİ PROSEDÜRÜ.pdf
 MC.PR.02 MALİ KARAR VE İŞLEMLER PROSEDÜRÜ.pdf
 TA.PR.01 ARŞİV BİRİMİ İŞLEYİŞİNE PROSEDÜRÜ.pdf
 AY.PR.01 ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.pdf
 DK.PR.01 DIŞ KAYNAK KULLANIMI PROSEDÜRÜ.pdf
 Gİ.PR.01 GÖSTERGE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.pdf
 TH.PR.01 TRANSFÜZYON HİZMETLERİNDE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ-2018.pdf
 HB.PR.01 HASTA KİMLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ.pdf
 HB.PR.02 HASTALARIN GÜVENLİ TRANSFERİ PROSEDÜRÜ.pdf
 HB.PR.03 YATAN HASTA DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.pdf
 HB.PR.04 BASI YARASI RİSKİ TANILAMA, DEĞERLENDİRME VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ .pdf
 İY.PR.01 İLAÇ GÜVENLİĞİ VE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.pdf
 İY.PR.02 ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.pdf
 SH.PR.01 STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.pdf
 RG.PR.01 GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİNİN İŞLEYİŞ TALİMATI.pdf
 RG.PR.02 RADYASYONDAN KORUNMA PROSEDÜRÜ.pdf
 AS.PR.01 ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ son.pdf
 AS.PR.02 ÇOCUK ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.pdf
 AH.PR.01 AMELİYATHANE İŞLEYİŞ SÜRECİ.pdf
 AD.PR.04 KIRMIZI KOD YÖNETİM PROSEDÜRÜ.pdf
 KU.PR.01 HASTANE ORGANİZASYON YAPISI PROSEDÜRÜ.pdf
 HD.PR.01 HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZASININ ALINMASI PROSEDÜRÜ v1.pdf
 BL.PR.03 NUMUNE TRANSFER PROSEDÜRÜ.pdf