0222 239 2979

  Randevu için : 444 66 26

Hastanemizde Halkla İlişkiler
Hastanemizde Halkla İlişkiler

 Hastanemizde Halkla İlişkiler

 

Halkla ilişkiler;

işletmenin olumlu bir imaja sahip olması için gerekli tanıtım politikasının saptanması, işletmenin ve işleyişin bu doğrultuda yönlendirilmesi, insan grupları ve işletme arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akımının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan planlı faaliyetlerdir.

Halkla ilişkiler,

bir örgüt ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan ayrıcalıklı bir yönetim görevidir.

Hastanemizde yapılan halkla ilişkiler uygulamaları,

bir hastalık hakkında kamuoyunu bilgilendirmekten başlayan, onların hastalıklarının farkında olmasını sağlamaya, hastalıklarıyla mücadele etme yöntemlerinin ve korunma yollarının anlatılmasına, hasta memnuniyetinin sağlanmasından hasta haklarına ilişkin bilgilendirmenin yapılmasına, tüm paydaşlarla ilişkilerin yönetilmesinden hedef kitle üzerinde olumlu bir kurumsal imaj yerleştirilmesine kadar çok geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. Bu bağlamda hastanemizde Halkla İlişkiler Birimi önemli bir yere sahiptir.

Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu        İletişim:  2233

Esin GÖKALP   

Halkla İlişkiler  Birimi Görevlileri        İletişim:  2234

Gülay  GÜVEN

İlknur AYDIN

 

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Kategoriler

Ziyaretcilerim

2724500 Kişi ziyaret etti.