0222 239 2979

  Randevu için : 444 66 26

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ‘‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde ESOGÜ Hastanesinde Çocuklarla Elele’’
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ‘‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde  ESOGÜ Hastanesinde Çocuklarla Elele’’

ESOGÜ Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Sosyal Pediatri Bilim Dalı tarafından 1.sınıf proje öğrencileri ve Çocuk Hakları dersi öğrencileriyle ‘‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde ESOGÜ Hastanesinde Çocuklarla Elele’’ adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Çocuk hakları insana doğumundan itibaren birey olma hakkını tanıyan, tüm çocukların 18 yaşına kadar yaşama, gelişme, korunma ve katılma haklarına özel önem ve öncelik veren, çocuğun hak ve gereksinimlerinin uluslararası ortamda kabul edilmesi ve korunmasını sağlayan, insan hakları hukuku bünyesinde kendine özgü bir yapıya olan gereksinim sonucunda insan hakları içinden oluşan haklardır. Çocuk hakları insan hakları içinde ele alınması gereken bir kavramdır. Bu haklar 10 Aralık 1948’de kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirges’inde ve 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alırlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca çıkarılan kanunlarla da Türkiye bu hakları kabul etmiştir. Sözleşme hükümlerinin kapsadığı temel haklar; 1.Yaşama, 2. Gelişme, 3. Korunma ve 4. Katılım hakları olarak gruplandırılmakta ve çocukların açlık ve yoksulluktan, ihmalden, sömürüden ve kötü davranışlardan uzakta, kendilerinde doğuştan varolan potansiyeli tam anlamda gerçekleştirebilecek şekilde gelişmelerini öngörmektedir. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaşın altındaki tüm çocukların ve gençlerin haklarını özel olarak koruma altına almıştır. 18 yaşına kadar olan bireyleri "çocuk" olarak tanımlar ve onların "yaşama hakkını", "eksiksiz biçimde gelişme hakkını", "zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkını", "aile, kültür ve sosyal yaşama tam olarak katılma haklarını" güvence altına alır. Özel ilgi ve eğitim gerektiren çocuklar için, özel düzenlemeler ve hükümler öngörür. Sağlık hakkı bu haklardan birisidir, BM Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, yalnızca hastalık ya da herhangi bir sakatlığın bulunmaması değil, bedensel ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır. Sağlık, ayrıca ırk, din, dil, cinsiyet, cinsel yönelim, politik görüş, ekonomik ve sosyal durum ayrımı gözetilmeksizin doğuştan kazanılan, temel bir insan hakkıdır. Çocuk sağlığının korunması, hastalıkların erken tanı ve sağlıklılık durumunun sürdürülmesi ve çocuk sağlığının geliştirilmesi amacıyla düzenli aralıklarla yapılan çocuk sağlığı izlemleri çocukların hakkıdır. Koruyucu sağlık uygulamaları arasında son yüzyılın en önemli ve etkin uygulamalardan birisi olan aşılanma ile bağışıklama bulaşıcı hastalıklardan korunma da tüm çocukların hakkıdır ve tüm çocuklar bu haktan yararlanmalıdır.

                Her çocuğun ve bireyin çocuk haklarını bildiği, uyguladığı ve uygulattığı çocuklarımız için hep birlikte inşa edeceğimiz güzel bir gelecek hedefiyle, Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

                                                                                                                              Dr.Öğr.Üyesi Meltem Dinleyici

                                                                                                              Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

                                                                                                                                Sosyal Pediatri Bilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Kategoriler

Ziyaretcilerim

2723506 Kişi ziyaret etti.