0222 239 2979

  Randevu için : 444 66 26

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilimdalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1977 yılında kurulmuştur. O zamanki adı ile Anadolu Üniversitesi’nin ilk rektörü olan Dr.Servet BİLİR aynı zamanda Anabilim Dalının başkanı idi. Anabilim Dalı’nın kuruculuğunda Dr.Güler SÜLOĞLU, Dr.Ayten YAKUT, Dr.Nurdan KURAL, Dr.Necat A.AKGÜN ve Dr.M.Arif AKŞİT görev yapmışlardır.   

Nöroloji Bilim Dalı;ilk kurulan yan dal olup 1977’den beri hizmet vermektedir. Bilim dalında “Çocuk EEG” laboratuarı ve “Uyarılma Potansiyelleri” (VEP, BAEP) laboratuarı bulunmaktadır. 0-6 yaş grubunda nöromotor gelişim geriliği olanlara “Denvir Gelişim Testi” uygulanmaktadır. Nöroloji Bilim Dalı’nda Anadolu Üniversitesi DİL-KOM öğrencilerine “Gelişim Nörolojisi” dersleri verilmektedir. 
    
Hematoloji ve İmmünoloji Bilim Dalı; faaliyetlerine 1977 yılında başlamış olup 1993 yılında Bilim Dalı olmuştur. Poliklinikte 1 muayene odasında, 1 kemoterapi odasında ve serviste hizmet verilmektedir. Araştırma görevlileri rotasyonla çalışmaktadır. Anemiler, hemostaz, kanama diatezleri, transfüzyon, beyaz küre, trombosit hastalıkları, lösemiler, immün yetmezlikler gibi konular Bilim Dalının çalışma konularıdır.
     
Allerji Bilim Dalında;alerjik rinit, astma, atopik dermatit, gıda-ilaç alerjisi gibi alerjik hastalıklar ile çocuk akciğer hastalıklarının (çocuk tüberküloz dahil) tetkik, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.  Solunum fonksiyon testi, cilt testi (Prick testi), nasal yayma yapılmakta ve nebulizatör tedavisi uygulanmaktadır. Ayrıca Metabolizma Bilim Dalı ile birlikte “kistik fibrozis” li hastalar takip edilmektedir.
     
Beslenme-Metabolizma Bilim Dalı;bilim dalını ilgilendiren hastalara poliklinik ve serviste hizmet vermektedir. Ayrıca Bilim Dalı sorumluluğunda Çocuk Metabolizma ve Araştırma Laboratuarı ile Anne Sütü Eğitimi ve Emzirme Odası bulunmaktadır. Laboratuarda; serumda: Kan Aminoasitleri, Fenilalanin Düzeyi, D-xylose Testi, Laktik Asit gibi,idrarda: İdrar Aminoasitleri, İdrarda Demir 3 Klorür Testi, Metil Malonik Asit Testi, Ketoasitler, Nitroprusit Testi, pH, 
Keton, Mukopolisakkarit, NaOH testi gibi,Özel Kromotografi ve Boyalar:Sistin-Homosistin, Prolin-Hidrosiprolin,Şeker Kromatografisi, Erlich Boyama, Sülfanilik Asit Boyama. Dışkıda: pH, Redüktan Madde, Şeker Kromatografisi, Steatokrit. Ter Testidir.            

Yenidoğan Bilim Dalı;Yoğun Bakım ve Devamlı Bakım Ünitesinden oluşmaktadır. Bebek dostu olan hastanemizde tüm doğumlara Neonatal Resüsitasyon kursu sertifikalı bir pediatri araştırma görevlisi girmektedir.Sağlıklı doğan bebekler anne yanında anne sütünün verilmesini destekleyen hemşirelerin denetiminde izlenmekte ve ünitemiz içinde anne emzirme odası ve elektrikli süt sağma makinası bulunmaktadır.Bilim Dalında total parenteral nutrisyon cihazla hazırlanmaktadır.Prematüre doğan bebeklerin uzun dönem izlemleri Yenidoğan-Prematüre polikliniğinde sürdürülmektedir.
     
Nefroloji Bilim Dalında;hipertansiyon, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, hemodiyaliz, periton diyalizi tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarımız poliklinik ve ev ziyaretleri ile izlenmektedir. Uygun vericisi bulunan kronik böbrek yetersizliği olan hastalar böbrek nakli için hazırlanmakta ve nakil sonrası tedavileri sürdürülmektedir.  
     
Endokrinoloji Bilim Dalında;poliklinik ve servislerde başlıca büyüme ile ilgili sorunlar hipofiz, tiroid, adrenal, paratiroid bezleri ve gonad hastalıkları, diabetes, mellitus ve obezite hastalarının tanı ,tedavi ve takipleri yapılmakta ve tanısal amaçlı testler uygulanmaktadır. 
     
Kardiyoloji Bilim Dalı; çocukların doğumsal ve sonradan gelişen kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi amacıyla hizmet vermektedir. Verilen hizmetler Elektrokardiyografi, Ekokardiyografi, Fötal Ekokardiyografi, Holter, Efor, Head-up Tilt testi ve Transtelefonik EKG Ünitelerini içermekte olup, kalp kateterizasyonu ve anjiyokardiyografi  işlemleri yapılmaktadır. 

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji Bilim Dalında; Mide bağırsak ve karaciğer ilgilendiren rahatsızlıklar ile ilişkili hasta poliklinik hizmeti ve enteral beslenme takibi yanında, gastroözofagial reflü gibi motilite bozukluklarına yönelik Ph monitorizasyonu ve empedans çalışmaları, mide bağırsak rahatsızlıklarına yönelik tanısal ve tedavi amaçlı ( polipektomi, skleroterapi , ülser ve barsak kanama kontrolü, gastrostomi açılması...) üst endoskopik ve alt endoskopik (kolonoskopi) işlemler, karaciğer biyopsisi yapılmaktadır.
     
Genetik Ünitesinde;çocuklardaki genetik geçiş gösteren hastalıklar klinik olarak değerlendirilmektedir.

Bölüm Doktorları:

Prof. Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ (Anabilim Dalı Başkanı)
(Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. A. Kadir KOÇAK (Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hast. Bilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Neslihan TEKİN (Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı)

--------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Birsen UÇAR (Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı)

---------------------------------------------------------------------

 

Prof. Dr. Özcan BÖR (Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Birgül KIREL (Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı)

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Enver ŞİMŞEK (Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Koray HARMANCI (Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hast. Bilim Dalı)
(Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Makbule EREN (Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji Bilim Dalı Başkanı)

----------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Coşkun YARAR (Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Sabiha ŞAHİN (Çocuk Acil Anabilim Dalı)

---------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Özge AYDEMİR (Neonatoloji Bilim Dalı)
(Ergen Sağlığı Bilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Kürşat Bora ÇARMAN (Çocuk Genetik Bilim Dalı Başkanı)
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı)

 

---------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Ömer KILIÇ (Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Aslı KAVAZ TUFAN (Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

 Doç. Dr. Özge SÜRMELİ ONAY (Neonatoloji Bilim Dalı)

---------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Zeynep Canan ÖZDEMİR (Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı)

---------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Meltem DİNLEYİCİ (Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Nuran ÇETİN (Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı)
(Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Pelin KÖŞGER (Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AYDEMİR (Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji Bilim Dalı)

---------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan BOZAN

---------------------------------------------------------------------

 

Dr. Öğr. Üy. Gonca KILIÇ YILDIRIM (Çocuk Beslenme ve Met. Hast. Bilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üy. Ersin TÖRET (Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı)

---------------------------------------------------------------------


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Kategoriler

Ziyaretcilerim

2723095 Kişi ziyaret etti.