0222 239 2979

  Randevu için : 444 66 26

Göğüs Hastalıkları Anabilimdalı

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı 1984 yılında Dr.Necla ÖZDEMİR tarafından kurulmuştur.1999 yılında yitirdiğimiz Dr.Necla ÖZDEMİR’den sonra Dr.Muzaffer METİNTAŞ Anabilim Dalı Başkanlığı görevine başlamıştır.

Anabilim Dalı halen aşağıdaki ünitelere göre organize olarak çalışmaktadır:

A. Anabilim Dalı:
1.     Anabilim Dalı Polikliniği
2.     Anabilim Dalı Konsültasyon Poliklinikleri
3.     Anabilim Dalı Servisi
4.     Toraks Endoskopisi Laboratuarı
5.     Solunum Fonksiyonları Laboratuarı
6.     Pulmoner Onkoloji Ünitesi
7.     KOAH Ünitesi
     i.  Tütün Bağımlılığı İle Mücadele Ünitesi
8.     Bilgi İşlem Merkezi ve Kütüphane

B. Allerji Bilim Dalı
     1. Allerji Polikliniği
     2. Allerji Laboratuarı

C. Yoğun Bakım Bilim Dalı

Anabilim Dalı Servisi 35 yataklı olup, bunların 4 tanesi yoğun bakım yatağı şeklindedir. Poliklinik birimlerinde genel göğüs hastalıkları polikliniği yanı sıra konsültasyon ve özellikli hastalıklar poliklinikleri hizmet vermektedir. 
     
Pulmoner Onkoloji Ünitesi, bölgede akciğer kanseri ve diğer toraks tümörlerine çok disiplinli hizmet veren tek ünitedir. Tüm çalışmaları Toraks Tümörleri Konseyi denetimi ve yönlendirmesi altında olup, tüm hasta verileri de kayıt altındadır.
     
KOAH Ünitesi, KOAH’lı hastaların tüm tetkik ve fonksiyonel değerlendirmelerinin yapılabildiği bölgedeki tek birimdir. Ünitede komple solunum fonksiyon testleri, difüzyon testleri, tüm vücut pletismografisi ve egzersiz testleri yapılabilmektedir. 
Toraks Endoskopisi Laboratuarı’nda tüm bronkoskopik işlemler ve torakoskopi (pleuroskopi) yapılabilmektedir.
         
1997 yılında Göğüs Hastalıkları servisi içinde hizmete başlayan yoğun bakım ünitemiz, 2003 Yükseköğretim Türkiye’de ilk Yoğun Bakım Bilim Dalı haline gelmiştir. Solunum Yoğun Bakım Ünitesinde, Eskişehir ve çevre illerden gelen solunum desteği gereken ağır pnömoni–sepsis, ARDS, terminal malign hastalar, ileri evre KOAH’lılar, masif tromboemboli, OSA, hipoventilasyon sendromları, solunum yetmezliği gelişen nörolojik hastalar, kardiyak hastalar ve solunum sistemini etkileyen zehirlenme hastaları ile diğer solunum yetmezlikli hastalara hizmet verilmektedir. Ünitede invazif ve invazif olmayan hemodinamik ve solunum monitörizasyonu yapılmakta, invazif ve invazif olmayan yöntemle solunum desteği verilmektedir. Ünitede şimdiye değin başka eğitim hastanelerinden gelen akademik düzeyde uzmanlar yoğun bakım eğitimi almışlardır. 2005 yılı başında ülkemizdeki 12 farklı kliniğin yoğun bakım konusundaki uzman yazarlarının katılımı ile ‘mekanik ventilasyon’ konulu bir de kitap yazılmıştır.

Bölüm Doktorları:

Prof. Dr. M. Sinan ERGİNEL (Anabilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ

---------------------------------------------------------------------------------

 

Prof. Dr. Emel KURT

----------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Fusun ALATAŞ

--------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM (Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı)

--------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Güntülü AK

---------------------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Şenay YILMAZ

---------------------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Tuba ERDOĞAN (Alerjik Hastalıklar Bilim Dalı Başkanı)

 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Kategoriler

Ziyaretcilerim

2723137 Kişi ziyaret etti.