0222 239 2979

  Randevu için : 444 66 26

Radyoloji Anabilimdalı

Radyoloji Anabilim Dalı

TARİHÇE

Radyoloji Anabilim Dalı’na 1978 yılında ilk öğretim elemanı olarak Dr.Ercüment GÖKTAY atanmıştır. Daha sonra bir süre Dr.Fehmi YAVUZER görev yapmıştır. 1982 yılında göreve başlayan Dr.S.Zeki ZİYLAN 1991 yılında ayrılmıştır.       

YER VE KAPASİTE

Radyoloji Ana Bilim Dalı, poliklinik binazında Z katı, 1. kat ve 2. katta hizmet vermektedir. 2009 yılı için radyoloji bölümünde hizmet veren  radyografi cihazlarımız; konvansiyonel tetkikler için kullanılan 1 adet floroskopi tetkik odası; 3 ultrasonografi cihazı; 1.5 Tesla gücünde 1 adet MRG cihazı; 1 adet 64x0.5 mm multidedektör, 1 adet spiral BT cihazı; 1 adet mamografi cihazı; 2 adet dijital radyografi cihazı, 1 adet konvansiyonel radyografi cihazı. Hastanelerin yoğun bakım, ameliyathane ve servislerine hizmet veren 3 adet mobil direk radyografi cihazı ile 2 adet C kollu mobil floroskopi cihazıdır. 

EĞİTİM SÜRECİ

Radyoloji Anabilim Dalında tıp öğrencilerine ikinci ve üçüncü sınıflarda teorik olarak ve beşinci sınıflarda ise staj ile birlikte teorik dersler verilmektedir Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde radyoloji uzmanlık eğitimine Tıpta Uzmanlık Sınavı ile hak kazanılmaktadır. Her yıl ortalama 6 araştırma görevlisine ihtisas için kadro açılmaktadır. Uzmanlık süresi 4 yıldır. Araştırma görevlileri uzmanlık eğitimi süresince Nöroradyoloji, Toraks Radyolojisi, Abdomen Radyolojisi, Kas-İskelet radyolojisi, Meme radyolojisi, Ultrasonografi, Girişimsel Radyoloji birimlerinde 3’er aylık, akademik personel kılavuzluğunda rotasyonlar yaparlar. Her rotasyon ortalama 3 kere tekrar edilir. 
Araştırma görevlisi eğitimi, makale, seminer, olgu ve vaka takdimlerinin yapıldığı sabah toplantıları, diğer klinik birimlerle yapılan vaka toplantılarına katılım temeline dayanır. Araştırma görevlilerinin eğitimleri sürecinde en az bir bilimsel yayın ve bilimsel bildirim veya poster hazırlamaları gerekmektedir. Uzmanlık eğitim sürecinin yarısını dolduran asistan tez konusunu almaya hak kazanır. Tezini alan araştırma görevlileri, tez danışmanı öğretim üyesinin nezaretinde tezini hazırlayıp, uzmanlık sınavından 1 ay önce uzmanlık sınav jürisine verir. Tezi kabul edilen ve sözlü olarak yapılan sınavda başarı gösteren araştırma görevlileri uzman ünvanını almaya hak kazanır. 

BİLİM DALLARIMIZ

Radyoloji Anabilim Dalına bağlı Girişimsel Radyoloji, Nöroradyoloji ve Pediatrik Radyoloji Bilim Dalları bulunmaktadır.
            
Anabilim Dalı öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel yayın ve bildirileri bulunmaktadır.Öğretim üyelerimiz bir çok ulusal konferansa konuşmacı olarak katılmışlardır. Dünya tıbbında yerini almış radyolojik tetkiklerin ve girişimsel radyolojik işlemlerin hemen tamamı yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları:

Prof. Dr. Mahmut KEBAPÇI (Anabilim Dalı Başkanı)

--------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Nevbahar AKÇAR DEĞİRMENCİ 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Prof. Dr. Cüneyt ÇALIŞIR

-------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Nilgün IŞIKSALAN ÖZBÜLBÜL (Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı Başkanı) 

----------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜKAY (Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı)

 0222 239 29 79/2857   fkucukay@ogu.edu.tr 

Gişimsel Radyoloji hakkında öğrenmek istedikleriniz için : 

www.fahrettinkucukay.com

--------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Suzan ŞANLISOY (Nöroradyoloji Bilim Dalı Başkanı)

--------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Uğur TOPRAK

--------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Berat ACU

-----------------------------------------------------------------------------------

 
Dr. Öğr. Üyesi  Betül TİRYAKİ BAŞTUĞ
--------------------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNDOĞDU

-----------------------------------------------------------------------------------

Dr.Öğr. Üyesi Ali Fırat SARP

-----------------------------------------------------------------------------------

Dr.Öğr. Üyesi Nevin AYDIN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Kategoriler

Ziyaretcilerim

2723088 Kişi ziyaret etti.