0222 239 2979

  Randevu için : 444 66 26

Tıbbi Biyoloji Anabilimdalı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 1982 yılında Dr.Ayşe BAŞARAN tarafından kurulmuştur.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 1982 yılından bu yana Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji dersi ile birlikte, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitim programlarını yürütmektedir.  Bu güne değin Tıbbi Biyoloji Lisans üstü programından 13 yüksek lisans ve 7 doktora diploması verilmiştir. 
     
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına ait bir araştırma laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuarda ilgi duyulan, güncelliği ve önemini koruyan moleküler biyoloji, moleküler genetik, moleküler tanı, biyoteknoloji ve kanser biyolojisi v.s. konularında araştırmalar yapılmaktadır. Bu laboratuarda araştırmacıların araştırmalarında kullandıkları teknik malzeme ve donanım mevcuttur.
     
Anabilim Dalı öğretim üyeleri, araştırıcılara ve öğrencilere Tıbbi Biyoloji konularında gerekli danışmanlığı vermekte olup, aynı zamanda hem Anabilim Dalımız bünyesinde hem de diğer klinik alanlarla birlikte yürüttükleri projeler ile araştırmalar yapmaktadır. 
     
Araştırma laboratuarımızda;

Aflatoksinler ve biyolojik etkileri ile ilgili çalışmalar, 
Pankreas perfüzyonu ile ilgili çalışmalar,
Deneysel diyabet çalışmaları,
Kanser biyolojisi çalışmaları,
Kağıt Kromatografi ile idrar ve kan amino asidi ölçümleri,
İnce Tabaka Kromatografi ile idrar ve kan amino asidi ölçümleri,
HPLC ile idrar ve kan amino asidi ölçümleri,
Deney hayvanlarında sitogenetik çalışmalar,
İmmunhistokimya ve hücrenin ince yapısı ile ilgili çalışmalar,
Doku kültürü çalışmaları,
Halk arasında kullanılan çeşitli bitkiler ve ekstraktlarıyla ilgili çalışmalar,
DNA izolasyonu ve PCR’da çoğaltılması ile ilgili çalışmalar,
Polimorfizm çalışmaları,
RFLP metodu ile ilgili çalışmalar,
Western Blot analizi ile ilgili çalışmalar, yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları:

Prof. Dr. Hülyam KURT (A.B.D. Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ 

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Didem TURGUT COŞAN

---------------------------------------------------------------------

 Doç. Dr. Cengiz ÜSTÜNER

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Kategoriler

Ziyaretcilerim

2723933 Kişi ziyaret etti.