0222 239 2979

  Randevu için : 444 66 26

Tıbbi Farmakoloji Anabilimdalı

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda başlıca araştırma ve hizmet sunumu açısından iki temel laboratuvar alanı bulunmaktadır.  Araştırma laboratuvarı olarak İn Vivo (davranış, anksiyete, depresyon, öğrenme-bellek, analjezi testleri) İn Vitro olarak izole organ çalışmaları ve hücre kültürü çalışmaları ve ELISA testleri, ayrıca moleküler farmakoloji, farmakogenetik, ve moleküler sinyal ileti sistemleri konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Hizmet sunumu olarak ilaç ve uyuşturucu madde analizleri ve bazı toksikolojik testler yapılmaktadır.

Anabilim Dalında 7 öğretim Üyesi, 8 Araştıma görevlisi bulunmaktadır.

 

Anabilim Dalımızda rutin olarak yapılan Farmakoloji İlaç Düzeyi ve Uyuşturucu Madde Analizleri :

Amfetamin Asetaminofen(Parasetamol) Barbitürat
Benzodiazepin Bonzai Citalopram- Dış Lab.-
Digoksin Duloksetin -Dış Lab.- Ekstazi
Eroin Esrar Etil Alkol
Etil Glikronit Everolimus Fenitoin
Fenobarbital Fluoksetin -Dış Lab.- Fluvoksamin - Dış Lab.-
Karbamazepin Kokain Kurşun -Dış Lab.-
Lamotrijin -Dış Lab.- Levetirasetam Lityum
LSD Metotreksat Mikofenolik Asid -Dış Lab.-
Mirtazazapin -Dış Lab.- Opiat Paroksetin -Dış Lab.-
Salisilat Sertralin -Dış Lab.- Siklosporin A
Sirolimus Takrolimus Teofilin
Topiramat Trisiklik Antidepresanlar Valproik asit
Venlafaksin -Dış Lab.- 25-Hidroksi Vitamin D  

 

Bölüm Doktorları:

Prof. Dr. Kevser EROL (Anabilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Başar SIRMAGÜL

----------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Mahmut ÖZDEMİR

---------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Engin YILDIRIM

---------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Bilgin KAYGISIZ

---------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Semra YİĞİTASLAN

---------------------------------------------------------------------

 

 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Kategoriler

Ziyaretcilerim

2694503 Kişi ziyaret etti.