0222 239 2979

  Randevu için : 444 66 26

Tıbbi Patoloji Anabilimdalı

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Patoloji Anabilim Dalı 1977 yılında Dr.Kemal BAYRI tarafından kurulmuştur.

Anabilim Dalımız 5 laboratuvar,1 seminer salonu, 1 immünfloresan mikroskopi, 1 genel konsültasyon, 3 arşiv, 1 bilgisayarlı  kütüphane, 1 sekreter odası ve 2 frozen tanı odası ile öğretim üyeleri ve asistanlar için çalışma odalarından ibaret alan içerisinde yer almaktadır.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencilerine 167 saat teorik ve 48 saat pratik, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na 28 saat (sitoloji), 42 saat (Patoloji), Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne-28 saat  (Patoloji) , Sağlık Memurluğu ve Ebelik Bölümüne- 28 saat (Patoloji),  Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesine 42 saat (Patoloji)  dersi verilmektedir. Haftada ortalama 4 saat kliniko-patolojik tartışma toplantıları ile stajyer, intern öğrenci ve asistan eğitimine katkıda bulunulmaktadır.
           
Araştırma Görevlilerimizin eğitimi , rutin biopsi ve sitoloji raporlarının çıkarılması, konsültasyonu ve düzenlenen bölüm içi seminerleri, kliniko-patoloji toplantılarında sözlü olgu sunumu ve yapılan araştırmalara katılımları çerçevesinde yapılmaktadır.

Anabilim Dalımızda yıllık ortalama 12.500 biopsi ve 6000 sitoloji materyali konsültasyon yapılarak değerlendirilmektedir. Olguların bir kısmında acil dondurma yöntemiyle hızlı tanı verilmektedir. Laboratuvarımızda çeşitli histokimyasal, immünohistokimyasal boyamalar ve immünfloresan çaılışmaları yapılmaktadır. Yıllık ortalama 10-40 otopsi materyali incelenmektedir. Anabilim Dalımızda değerlendirilen olgular, ilgili Anabilim Dalları ile konsey ve kliniko-patlojik toplantılar yapılarak tartışılmaktadır. Anabilim Dalımız hem kendi içerisinde, hem de Cerrahi ve Dahili Tıp  bilimlerinin değişik Anabilim ve Bilim Dalları ile çeşitli konularda, deneysel çalışmalar yanı sıra retrospektif ve prospektif olarak tez ve araştırma çalışmaları yürütmektedir.

Bölüm Doktorları:

Prof. Dr. Serap IŞIKSOY (Anabillim Dalı Başkanı)

--------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Özgül PAŞAOĞLU

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Sare KABUKÇUOĞLU

----------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Emine DÜNDAR (Klinik Sitoloji Bilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Mustafa Fuat AÇIKALIN

---------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Deniz ARIK

---------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Evrim YILMAZ

----------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Funda CANAZ

---------------------------------------------------------------------

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Kategoriler

Ziyaretcilerim

2723208 Kişi ziyaret etti.