0222 239 2979

  Randevu için : 444 66 26

Acil Tıp Anabilimdalı

Acil Tıp Anabilim Dalı

3. seviye olarak tescilli Acil Servisimiz bünyesinde ilk başvuru / triyaj alanı, travma/resüsitasyon odası (2 sedye), kritik bakı alanı (11 sedye), 1. basamak yoğun bakım (6 yatak), girişim odası (1 sedye), minör girişim odası (1 sedye) sarı alan kapsamında hasta odaları (8 sedye), göz-KBB odası (1 sedye), izole oda (1 sedye), jinekoloji odası (1 sedye) yeşil alan (6 sedye) bulunmaktadır.

Acil laboratuvarımızda biyokimya, mikrobiyoloji, farmakoloji testleri yapılmaktadır. Acil Radyoloji ünitesinde x-ray, ultrason ve 128 kesit bilgisayarlı tomografi yer almaktadır.

2018 yılı yıllık hasta başvuru sayımız 96.597, hasta yatış sayımız 12.493’tür (%12.9). Yalnızca Eskişehir’e değil çevre illere de hizmet veren 3. basamak en üst tıbbi bakım verebilen eğitim, araştırma ve uygulama hastanesi olmamız nedeniyle acil serviste gerek travmalı gerekse travma dışı pek çok kritik hastanın hızlı ve doğru ayırıcı tanısı Acil Tıp hekimlerince yapılmakta, tetkik ve tedavileri başlatılmakta ve kesin tedavilerini alabilmeleri için uygun kliniklere nakilleri yapılmaktadır.

Acil Servis Anabilim Dalı'nda 4 öğretim üyesi, 21 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

 

Bölüm Doktorları:

  

Doç. Dr. Nurdan ACAR (Anabilim Dalı Başkanı)

--------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Engin ÖZAKIN

---------------------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Muhammed Evvah KARAKILIÇ

---------------------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Filiz BALOĞLU KAYA

---------------------------------------------------------------------------------

 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Kategoriler

Ziyaretcilerim

2694299 Kişi ziyaret etti.