0222 239 2979

  Randevu için : 444 66 26

Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilimdalı

Nöroşirurji Anabilim Dalı
 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde 1977 yılında kurulan Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’mız, kurulduğu günden bu güne kadar gerek gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları gerekse başarılı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra halkımıza kaliteli ve etkili bir sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı servisinde 42 yatak, yoğun bakım ünitesinde ise 9 yatak kapasitesi vardır. Kliğimizde haftanın 4 günü poliklinik hizmeti verilmekte, mevcut 2 ameliyathanesi ile haftada 5 gün elektif, 7 gün 24 saat ise acil operasyonlar yapılmaktadır. Araştırma görevlisi eğitimi yanı sıra tıp fakültesi 3.üncü sınıf öğrencilerine teorik eğitim ve 5.inci sınıf öğrencilerine ise seçmeli staj olarak teorik ve pratik eğitim verilmektedir. 

Eskişehir ili dışında Afyon, Kütahya, Bilecik illeri ve ilçelerini kapsayan geniş bir bölgenin referans ve ileri beyin ve sinir cerrahisi merkezi olarak giderek artan bir yoğunlukta sağlık hizmeti çalışmalarına devam edilmektedir. Kliniğimizde beyin tümörleri, vasküler cerrahi, ileri ve komplike spinal cerrahi gibi gelişmiş teknoloji, ileri bilgi ve deneyim gerektiren kompleks vakalar yıllardan beri başarılı bir şekilde yapılmakta, bölgenin sağlık hizmetini karşılanmaya çalışılmaktadır. İki bin dokuz yılı itibari ile 8100 poliklinik hizmeti verilmiş, polikliniğimizden 1384 hasta yatırılmıştır. Acil vakalar dışında 2009 yılında yapılan 862 elektif operasyonun yaklaşık 400’ü özelliği olan büyük ameliyatlardır. Ağır travma olgularının ve ciddi nöroşirürjik acillerin takip ve tedavi edildi yoğun bakım hizmetinin yanı sıra kliniğimizde 2006 yılından itibaren subaraknoid kanama başta olmak üzere serebral kanamalı hastaların femoral yol ile diagnostik serebral anjiografileri yapılmaktadır.
Anabilim dalımızda 4 profesör ve 1 yardımcı doçent öğretim üyesi görev yapmakta olup 6 adet araştırma görevlisi çalışmaktadır. 

Bölüm Doktorları:

Prof. Dr. Ali ARSLANTAŞ (Anabilim Dalı Başkanı)

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. T. Erhan COŞAN

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Ramazan DURMAZ

---------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Murat VURAL

----------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Zühtü ÖZBEK

---------------------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi  Emre ÖZKARA

---------------------------------------------------------------------

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Kategoriler

Ziyaretcilerim

2723238 Kişi ziyaret etti.